post-slika3
Dvojno knjigovodstvo
30 јуна, 2017
INSAJDER-SERIJAL:PRVENSTVO U PREVARI
18 септембра, 2017

„Mislim da su učestalim žalbama na poreze doprineli pogoršani uslovi poslovanja. Ako imate građevinsku firmu sa 100 zaposlenih, ona će morati da isplati 100 plata i kada nema posla i kada stane priliv novca. Mnoge građevinske firme su u krizi tako propale. Ono što je problem jesu administrativne procedure, katastrofalno komplikovane, opterećujuće i neracionalne“, objašnjava Pap, dodajući da ne možete ostvariti svoja prava u propisanim rokovima.“