Računovodstvene usluge
30 јуна, 2017
Usluge kurirske službe
30 јуна, 2017

Osnivanje preduzeća, preduzetničkih radnji i udruženja

 

Sa vama smo od samog početka vašeg poslovanja, pružajući svu potrebnu pomoć prilikom osnivanja vašeg preduzeća, preduzetničke radnje ili udruženja građana. Svesni kompleksnosti procedure osnivanja sopstvenog biznisa, za vas obavljamo sve poslove potrebne za registraciju vašeg privrednog društva. Kvalitet, brzina i tačnost su naša načela u obavljanju usluga otvaranja preduzeća i preduzetničekih radnji koja uključuju:

 • Savetovanje pre i u toku postupka osnivanja
 • Provera raspoloživosti imena prema standardima APR-a i rezervacija imena po potrebi
 • Određivanje šifre pretežne delatnosti prema klasifikaciji delatnosti
 • Izrada odluke ili ugovora o osnivanju DOO-a
 • Izrada OP obrasca
 • Uputstva o uplati osnivačkog uloga ako se ulog uplaćuje do osnivanja
 • Izrada pečata firme
 • Sve vrste promena i izrada prateće dokumentacije
 • Predaja dokumentacije nadležnoj Poreskoj upravi i prijava početka rada

Osnivanje Udruženja građana

 • Savetovanje pre i u toku postupka osnivanja
 • Izrada osnivačkog akta Udruženja
 • Izrada statuta Udruženja
 • Izrada zapisnika sa osnivačke skupštine Udruženja
 • Izrada akta o izboru zakonskog zastupnika Udruženja
 • Izrada pečata
 • Izrada OP obrasca
 • Sve vrste promena i izrada prateće dokumentacije
 • Predaja dokumentacije nadležnoj Poreskoj upravi i prijava početka rada.

Brisanje iz Registra - DOO-a, preduzetničkih radnji i Udruženja građana

 • Izrada odluke o pokretanju postupka likvidacije
 • Izrada početnog likvidacionog izveštaja I registracija
 • Početni likvidacioni bilans
 • Izrada pečata -U LIKVIDACIJI
 • Brisanje iz sistema PDV-a, ukoliko je subjekt obveznik PDV-a
 • Izrada odluke o okončanju postupka likvidacije
 • Izveštaj likvidacionog upravnika
 • Izrada odluke o raspodeli likvidacionog ostatka
 • Izrada odluke o čuvanju dokumentacije
 • Izjava likvidacionog upravnika o izmirenim obavezama
 • Završni likvidacioni bilans
 • Likvidacija Udruženja građana po standardnom ili po skraćenom postupku likvidacije
 • Pribavljanje uverenja o izmirenim obavezama iz nadležne Republičke i Gradske poreske uprave
 • Podnošenje registracione prijave brisanja