Kvalitet, ažurnost i najnovije tehnologije
30 јуна, 2017
Osnivanje preduzeća, preduzetničkih radnji i udruženja
30 јуна, 2017

Računovodstvene usluge

 

Već 20 godina, za vas obavljamo širok spektar računovodstvenih usluga koje uključuju:

 • Vođene glavne knjige
 • Obračun PDV-a
 • Podnošenje svih vrsta poreskih prijava (u elektronskom i papirnom obliku)
 • Izradu Pregleda obračuna PDV-a
 • Obračun zarada za zaposlene, obračun poreza i doprinosa kao i administrativnih odbitaka
 • Analitičke evidencije
 • Izradu kalkulacija
 • Knjiženje kalkulacije maloprodaje i veleprodaje u finansijskom knjigovodstvu
 • Ažurno vođenje KEP knjige
 • Radne odnose (Ugovori o radu, dopunski rad, M-UN ili M-UN/K, ugovori o delu, ugovori o privremenim i povremenim poslovima, ugovori o dopunskom radu i dr.), prijave – odjave radnika, obračun zarada i naknada zarada, bolovanje do 30 i preko 30 dana, porodiljsko bolovanje, predaja odgovarajuće dokumentacije.
 • Upis radnog staža ( M-4 obrasci, M-4/SP itd.)
 • Poslove platnog prometa - po dogovoru
 • Evidenciju osnovnih sredstava
 • Zastupanje pred državnim organima
 • Izradu završnog računa
 • Popis, amortizaciju i prevrednovanje osnovnih sredstava
 • Elektronske prijave i odjave zaposlenih, odgovornih lica i osnivača u PIO i Zdravstvenom fondu
 • Rešenja o godišnjim odmorima, potvrde o zaposlenju i visini plate…
 • Overu zdravstvenih knjižica