Minőség, gyorsaság és a legkorszerűbb technológiák alkalmazása

Szakavatott, tapasztalt és előzékeny csapatunk már két évtizede minőséges megoldásokat kínál ügyfeleinknek, akiknek száma ezrekre tehető. A korszerű számítástechnikai megoldások alkalmazásával, jelentős mértékben növeltük könyvelési szolgáltatásaink hatékonyságát. Ez vonatkozik az egyszerű könyvelésre, a kettős könyvelésre, az adótanácsadásra, az üzleti tanácsadásra, valamint a vállalatok, üzletek és polgári egyesületek létrehozására.

Szolgáltatásaink ára attól a csomagtól függ, amelyet az együttműködés kezdetekor önök kiválasztanak, és amely nem tartalmaz semmilyen rejtett költségeket. Az árnövekedés csak abban az esetben esedékes, amikor jelentős mértékben növekszik az önök teljesítése, és ennek eredményeként az általunk nyújtott szolgáltatás mértéke is. Erről idejében tájékoztatjuk önöket és új árjegyzéket javasolunk.

Számviteli szolgáltatások

Már 20 éve a számviteli szolgáltatások széles skáláját kínáljuk üzletfeleinknek, amely magába foglalja a:

 • A főkönyvvezetést
 • Az ÁFA elszámolást
 • Mindenfajta adóbevallás elkészítését (elektronikusos vagy papír formában)
 • Az ÁFA elszámolási áttekintő jelentések kimunkálását
 • A foglalkoztatottak bérelszámolását, az adók és járulékok elszámolását, valamint az adminisztratív levonások elszámolását
 • Analitikus nyilvántartások elkészítését
 • Kalkulációk kivitelezését
 • A pénzügyi könyvelés területén érvényes, kis és nagykereskedelmi kalkulációk könyvelését
 • A forgalom nyilvántartási (KEP) könyvek vezetését
 • Munkaviszonyról szóló dokumentáció vezetését (Munkaszerződések, pótmunka, M-UN, vagy M-UN/K, megbízási szerződések, ideiglenes, korlátozott idejű munkavállalási szerződések, kiegészítő munkáról szóló szerződések, stb.), a dolgozók ki és bejelentését, a bér és a bérpótlékok, a 30 napig, vagy 30 napon túli betegszabadság, a szülési szabadság elszámolását, valamint a szükséges dokumentáció átadását.
 • A munkakor nyilvántartását (M-4 űrlap, M-4/SP űrlap stb.)
 • Fizetésforgalmi tevékenység – megbeszélés szerinti lebonyolítását
 • Az alapeszközök nyilvántartását
 • Az állami szervek iránti képviseletet
 • Zárszámadás elkészítését
 • Az alapeszközök leltározását, amortizációját, valamint értékmódosítását
 • A foglalkoztatottak, a felelős személyek és az alapítók elektronikus ki és bejelentését a Nyugdíj és Egészségügyi alapoknál
 • Évi szabadságokról szóló végzések, foglalkoztatási igazolások, bérkimutatások elkészítését…
 • Az egészségügyi könyvecskék hitelesítését

Egyszeri könyvvitel

Amennyiben vállalkozóként jegyezték be, két fajta könyvvezetési forma áll rendelkezésére: Az egyszeri és a kétszeri könyvvitel Az egyszeri könnyvitel értelmében a következő üzleti könyvek vezetésére kötelezett az ügyfél:

 • A bevételek és a kiadások üzleti könyvének vezetésére (PK-1 űrlap)
 • Az alapeszközök és apró leltári eszközök (PK-2 űrlap)
 • Forgalom nyilvántartási (KEP) könyvek

A Fiskal Pro könyvviteli csapata, szakmai felkészülésének, eredményességének és tapasztalatának köszönhetően több mint 200 elégedett üzletfél számára végez egyszeri könyvvitelt.

Kettős könyvvitel

A kettős könyvvitel a könyvvezetés jóval összetettebb módja, amelyet azoknak a gazdasági társaságoknak és vállalkozóknak végez az ügynökség, amelyek a könyvvezetésnek ezt a módszerét választották. A kettős könyvvitel alkalmával a következő üzleti könyvek vezetése esedékes:

 • Naplófőkönyv
 • Főkönyv
 • Segédkönyvek

Az ügynökség 20 éves fennállása óta sikeresen végezzük a kettős könyvelést, amiről az tanúskodik a legjobban, hogy több mint 200 elégedett ügyfelünk van.

Üzleti, adó és könyvviteli tanácsadás

Annak érdekében, hogy előremozdítsuk az ön ügyvitelét, üzleti, adó és könyvviteli tanácsadást is végzünk, amely magába foglalja a legújabb előírások követését és magyarázatát, valamint az üzletfeleknek nyújtott tanácsadást a következő témaköröket illetően:

 • A gazdasági társasági forma megválasztásával kapcsolatos segítség és tanácsadás (melyik jogformát választani: Kft. vagy vállalkozó)
 • Adótanácsadás (az adózás módjának megválasztásával kapcsolatos segítségnyújtás – ÁFA körös, vagy nem, üzleti könyveket vezetni, vagy „átalányt” fizetni)
 • Az előírások folyamatos követése és az ügyfeleknek – e-mail útján történő – értesítése az időszerű változtatásokról, valamint az elvégzendő feladatokkal kapcsolatosan, hogy eleget tehessenek az előírásoknak
 • A különböző állami szervek Adóhatóság, Munkaügyi, Gazdasági stb Minisztérium, iránti kötelezettségekkel kapcsolatos tanácsadás.
 • A dolgozók és az egyéb munkatársak irányában érvényesített jövedelmezési politikai tanácsadás, amely a bérekre és a bérpótlékokra vonatkozik (minimális érték, kötelező levonások, adók, határidők stb.)
 • A felügyelőség és egyéb szervek ellenőrzésére a felügyelet tárgyát képező dokumentáció előkészítése

Az ügyfél igényének megfelelően, a gazdasági társaság egyedi jellegzetességeihez alkalmazván, a lehető leghatékonyabb adó és ügyviteli stratégiát javasolunk, figyelembe véve a legújabb értesüléseket és előírásokat. Önöket az adóhatóság, és egyéb ellenőrző szervek előtt is képviseljük. Az összetett adóztatási tárgyú kérdések és kételyek megoldásakor ügyfeleink mindig számíthatnak ránk - a megbízható és tapasztalt partner segítségére.

Cég, vállalkozás, vagy polgári egyesület alapítása

Gazdasági tevékenységének kezdete óta önökkel vagyunk, segítséget nyújtunk a cég, az üzlet és a polgári egyesület megalapításához. Tisztában vagyunk azzal, milyen összetett folyamat saját vállalkozást létrehozni, ezért önök helyett elvégzünk minden munkát, amely a gazdasági társaság bejegyeztetéséhez szükséges. A cég, az üzlet alapításkor a minőség, a gyorsaság, és a pontosság jellemzi szolgáltatásainkat. Ez a tevékenység magába foglalja:

 • Az alapítás előtti, és a folyamat megkezdése utáni tanácsadást
 • A Cégjegyzési Ügynökség szabványai szerinti névválasztási lehetőség megadását, szükség esetén a cégnév rezervációját
 • A főtevékenységi TEÁOR megválasztását
 • A Kft. megalapításához szükséges határozat, vagy szerződés kimunkálását
 • Az OP űrlap kidolgozását
 • Az alapító tőke befizetéséről szóló utasítás kimunkálását, amennyiben a tőkét az alapítás előtt be kell fizetni
 • A cég pecsétjének elkészítését
 • Minden változtatás és kísérőokmány megfogalmazását
 • A dokumentációnak az illetékes adóhatósághoz való eljuttatását és a munka megkezdésének bejelentését.

A polgárok egyesületeinek megalapítása

 • Az alapítás előtti, és a folyamat megkezdése utáni tanácsadást
 • Az egyesület alapítói okmányának kidolgozását
 • Az egyesület Alapszabályzatának kidolgozását
 • Az egyesület alapító közgyűlése jegyzőkönyvének kidolgozását
 • Az egyesület törvényes képviselője megválasztási okmányának elkészítését
 • A pecsét elkészítését
 • Az OP űrlap kitöltését
 • Minden változtatás és kísérőokmány megfogalmazását
 • A dokumentációnak az illetékes adóhatósághoz való eljuttatását és a munka megkezdésének bejelentését.

A Kft. az üzlet és a polgárok egyesületének a nyilvántartásból való törlése

 • A felszámolási eljárás megindításáról szóló határozat kimunkálását
 • A kezdeti felszámolási jelentés, valamint a regisztráció elkészítését
 • A kezdő felszámolási mérleg elkészítését
 • Felszámolási cégpecsét kimunkálását
 • Az Áfa rendszerből való törlés elvégzését, amennyiben az ügyfél Áfa köteles
 • A felszámolási folyamat befejezéséről szóló határozat kidolgozását
 • A felszámolási biztos jelentésének elkészítését
 • A felszámoláskor fennmaradt javak elosztásáról szóló határozat kidolgozását
 • A dokumentáció megőrzésére vonatkozó határozat kimunkálását
 • A felszámolási biztos nyilatkozatának elkészítését arról, hogy a tartozásokat kiegyenlítette
 • A felszámolási záró jelentés elkészítését
 • A polgárok egyesületének hagyományos és rövidített módszerrel történő felszámolását
 • A kötelezettségek teljesítéséről szóló bizonylat beszerzését az illetékes köztársasági és városi adóhatóságtól
 • A bejegyzés törlési keresetének átadását