Korisna dokumenta

Na ovoj stranici možete pronaći linkove ka dokumentima za koje verujemo da će vam biti od koristi u vašem poslovanju, i to zakone, podzakonska akta kao i obrasce.

Podzakonska akta

Obrasci

Ovde možete preuzeti besplatne obrasce iz sledećih oblasti:

  • Porezi i računovodstvo
  • Radni odnosi, zarade i naknade, obračun doprinosa i zdravstvena zaštita
  • Poslovanje sa inostranstvom
  • Bankarstvo, platni promet i osiguranje