Usluge kurirske službe
30 јуна, 2017
post-slika4
Prosto knjigovodstvo
30 јуна, 2017

Poslovno, poresko i knjigovodstveno savetovanje

 

Kako bi doprineli unapređenju vašeg poslovanja, za vas obavljamo i usluge poslovnog i poreskog savetovanja, koje uključuju praćenje i tumačenje najnovijih propisa i savetovanje klijenata u oblastima:

  • Pomoć i davanje saveta o obliku organizovanja privrednog subjekta, (da li biti DOO ili preduzetnik)
  • Poresko savetovanje (pomoć oko odabira načina oporezivanja – da li biti obveznik PDV-a ili ne; da li voditi poslovne knjige ili biti “paušalac”)
  • Redovno praćenje propisa i blagovremeno obaveštavanje klijenata putem maila o aktuelnim promenama i potrebnim radnjama za usklađivanje sa propisima
  • Saveti vezani za obaveze prema raznim državnim organima kao što su Poreska uprava, ministarstva rada, ekonomije, privrede i sl.
  • Saveti u vezi sa politikom zarada radnika i drugih saradnika u okviru plata i naknada (minimalan iznos, dažbine, porezi, rokovi i sl.)
  • Pripremanje dokumentacije potrebne za slučaj kontrole inspekcijskih i drugih organa

Pojedinačnim pristupom potrebama i željama svakog klijenta, predlažemo najefikasniju poresku i poslovnu strategiju uvek imajući u vidu najnovija saznanja i propise. Zastupamo vas pred poreskim i drugim kontrolnim organima. Naši klijenti uvek mogu da računaju na pouzdanog i iskusnog partnera prilikom rešavanja kompleksnih poreskih pitanja i dilema.